Jste studentem posledního ročníku VŠ? Máte zájem získat zkušenosti v oboru již během studia?

Společnost MemBrain s.r.o. má strategický a dlouhodobý zájem aktivně podporovat studenty, doktorandy i absolventy VŠ a zapojovat je do řešení vlastních programových aktivit a projektových činností. Podporujeme spolupráci i zahraničních studentů prostřednictvím našich zahraničních kontaktů v rámci zapojení do programů mobility vědeckých kádrů. Specifickou pozici máme připravenou pro mladé vědce a skupinu pracovníků tzv. „post-doc“.

Jste-li studentem technicky zaměřených oborů membránový inženýr nebo vědních disciplín fakulty chemicko-technologické, přírodovědecké, strojní a dalších příbuzných oborů, či jste ji právě absolvovali a přemýšlíte-li o své budoucí profesní kariéře, zkuste začít právě s námi.

Nabízíme Vám možnost studijní odborné praxe (stáže) nebo exkurze. Pod dohledem zkušených odborníků v oblasti membránových procesů tak budete moci poznat tento perspektivní obor, jednotlivé inovační, výrobní i technologické procesy a firemní kulturu, což Vám umožní získat cenné zkušenosti pro Vaši budoucí profesní kariéru.

Také nabízíme spolupráci při Vaší studijní činnosti formou nabídky vhodných témat diplomových i disertačních prací, jejich odborným vedením i materiální podporou. Nejlepší práce podporujeme a oceňujeme i finančně.

Studijní odborné praxe (stáže) i exkurze jsou organizovány ve spolupráci se studijními odděleními a sekretariáty partnerských vysokých škol či přímo s vedoucími jednotlivých univerzitních ústavů, kateder a fakult. Podpora diplomových nebo disertačních prací je organizována přímo s Vašimi školiteli nebo vedoucími Vašich studentských projektů.

Studenti a absolventi mohou nalézt uplatnění v oblastech:

  • Laboratoř membránových procesů
  • Matematické modelování procesů a technologií
  • Výzkumné projekty a granty
  • Separační materiály a membrány
  • Membránové moduly a zařízení
  • Membránové procesy a technologie

Studentům s nejlepšími pracovními výsledky nabídneme odpovídající pracovní pozici.

Chcete o nás vědět více? Zašlete nám svůj životopis na monika.bacikova@membrain.cz, rádi Vám sdělíme bližší podrobnosti.