Od 1. září 2015 dochází v MemBrain s.r.o. k následujícím změnám ve vedení společnosti.

Ing. Marek Bobák, Ph.D., dosavadní vedoucí oddělení procesů a technologií je zároveň pověřen funkcí hlavního řešitele projektu „Progresivní rozvoj Membránového inovačního centra“ (identifikační kód LO1418) realizovaného v rámci programu „Národní program udržitelnosti I“, kde nahradí Ing. Aleše Černína, Ph.D., který k 31. srpnu 2015 ze společnosti odešel ze všech funkcí. 1. srpna 2015 byl do funkce druhého jednatele společnosti valnou hromadou jmenován Ing. Petr Křižánek, Ph.D.

Při oznamování změn Ing. Luboš Novák CSc., vlastník společnosti MemBrain a dalších společností skupiny MEGA, uvedl: „MemBrain je výzkumná, inženýrsko-technologická společnost, jejíž budoucí úspěch je postaven na rozvoji všech pracovníků společnosti, týmové práci a schopnosti řídit výzkumně-vývojové činnosti. Jsem velmi rád, že jsme mezi vlastními pracovníky našli takové kandidáty, o kterých jsem přesvědčen, že pomohou v dalším rozvoji společnosti. Oběma pánům přeji hodně úspěchů na jejich nových pozicích a funkcích.“