Dne 12. 10. 2016 se bude v Membránovém inovačním centru společnosti MemBrain konat 4.ročník Workshopu studentských prací.

Česká membránová platforma z.s. studentům nabízí možnost prezentovat výsledky SVOČ, bakalářských, diplomových, dizertačních prací a výsledky studentských odborných praxí/stáží zaměřených na výzkum, vývoj a aplikace membránových procesů formou ústních prezentací a posterů. Termín pro zasílání abstraktů a full textů v anglickém jazyce je 9. 9. 2016.

Registrujte se zde.