Membránové inovační centrum uspořádá dne 25. září 2014 Workshop studentských prací za rok 2014 na téma Membrány a membránové procesy.

Celý den se bude skládat z prezentací jednotlivých prací, jejich hodnocení odbornou komisí a na závěr dne budou oceněny ty nejlepší. Akce se bude účastnit patnáct studentů včetně zahraničních.

Studentský workshop navazuje na předchozí úspěšné ročníky a věříme, že budeme pokračovat i v budoucnu.

Dokumenty ke stažení