Stráž pod Ralskem, 21.8.2014 – Membránové Inovační Centrum má ambici být špičkovým pracovištěm pro výzkum a vývoj membránových materiálů a technologií. Jen těžce si lze v dnešní době představit takové pracoviště bez nejlepšího vybavení, jaké trh nabízí. Součástí vybavení analytické laboratoře je rastrovací elektronový mikroskop a naprašovačka. Zařízení slouží ke studiu struktury materiálů v měřítku nanometrů a mikrometrů. Pro základní představu, přístrojem lze zvětšit sledovaný objekt až 1.000.000×.

Pro Vaši bližší představu, mikroskop pracuje v několika režimech a to:

  1. a) Ve vysokém vakuu, které slouží pro vysoká zvětšení vodivých (obsahujících vodu) a pokovených vzorků (obsahují kovy).
  2. b) V nízkém vakuu pro nevodivé vzorky.
  3. c) V E-sem pro vzorky biologické a s vysokým obsahem vody. Zde probíhá tzv. řízené sušení.

Výzkumník v rámci obsluhy mikroskopu rozhoduje také o typu detektoru:

  1. a) Sekundární (SE) určený pro topografii povrchu.
  2. b) Materiálový kontrast (BSE) zobrazený různou intenzitou šedi.
  3. c) Prvková analýza (EDAX) jejímž výsledkem je tzv. prvková mapa vykreslující prvkové složení v bodech.
  4. Připojeným zařízením mikroskopu je tzv. naprašovačka sloužící k pokovování vodivých vzorků. Chrom se využívá pro pokovování a uhlík pro naprašování.

    Výsledkem těchto činností jsou fotografie, viz níže, dokumentující stav studované struktury materiálu.

Fotogalerie