Analytické laboratoře nabízejí nejmodernější metodiky pro komplexní charakteristiku vlastností membrán a membránových materiálů, studium membránových procesů a analýzy kapalných a plynných médií.

Zařízení:

  • Rastrovací elektronový mikroskop
  • Vysokotlaký iontový chromatograf
  • Infračervený spektroskop
  • Mikrovlnný mineralizátor
  • Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
  • Plynový chromatograf
  • Kapilární průtokový porometr
  • Rotační reometr
  • Přístroj na měření zeta potenciálu

Technologická laboratoř nabízí výzkum technologie výrob membrán a komplexní charakterizaci membránových modulů a zařízení. Unikátní součástí je výzkumná linka umožňující vývoj technologií výrob vysoce plněných kompozitů a membrán.

Fotogalerie