Stráž pod Ralskem, 12. února 2015 – Společnost MemBrain otevřela unikátní Membránové inovační centrum ve Stráži pod Ralskem, které nabízí špičkové podmínky pro průmyslový výzkum. Cílem centra je přenos nejnovějších myšlenek membránového oboru do praxe. Společně s vědci a průmyslovými partnery se zde vyvíjejí nové výrobky a technologie, které se postupně prosazují v České republice i v zahraničí.

Příprava projektu Membránové inovační centrum probíhala od roku 2006 a realizaci významně usnadnila dotace z Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (OP VaVpI). Celkový objem finančních prostředků z OP VaVpI činil necelých 346 milionů korun. Za dobu realizace projektu (od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2014) vzniklo v centru například 24 impaktovaných publikací. Většina vzniklých aplikovaných výsledků byla ověřena v reálném průmyslovém prostředí. Dva aplikované výsledky jsou dokonce chráněny patentem.

„Postavit moderní výzkumné centrum MemBrain, které propojuje české „mozky“, výzkumnou infrastrukturu i vědní disciplíny, je logickým a zároveň velmi emotivním pokračováním mého profesního života", přibližuje okolnosti vzniku Luboš Novák, majitel společnosti MemBrain.

Unikátnost centra spočívá v tom, že se podařilo vytvořit skupinu specialistů membranologů z různých vědních disciplín, kteří nabízejí odborné propojení celého inovačního řetězce od membrány až k technologickým aplikacím. Inovační centrum je také specifické v tom, že vzniklo právě z iniciativy průmyslové sféry, což podporuje základní myšlenku, nedělat výzkum na „papír“, ale dotahovat výsledky do praxe.

Vzniklo 60 míst pro zaměstnance z ČR i ze zahraničí. Centrum nezapomíná ani na spolupráci se studenty a mladými vědci, kterým nabízí podporu formou studentských praxí, stáží a zapojení do vědeckých projektů. Své stáže zde již realizovali studenti z Česka, Slovenska, Indie, Ruska, Bangladéše, Ghany, Nepálu, Brazílie, Francie a Etiopie. Čeští studenti byli především z Univerzity Pardubice a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Díky vědcům, kteří nyní pracují v inovačním centru, se české membrány již uplatňují v automobilovém průmyslu ve formě speciální tubulární membrány, při bezodpadové technologii čištění odpadních vod v Rusku nebo v Brazílii. Rovněž se podařilo membránové technologie prosadit pro purifikaci oligosacharidů, které využívají biotechnologické firmy. Vyvinuto bylo průmyslové zařízení na přípravu ultračisté vody, která je potřeba v energetickém či farmaceutickém průmyslu.

Odkaz na fotografie budovy a managementu

Pro web (1600 px) i pro tisk (hires) 53,5 MB http://www.membrain.cz/files/press-kit/20141021-foto-membrain-mic.zip

Kontakt pro média

Světlana Adamová, svetlana.adamova@membrain.cz, +420 724 166 445