Společnost MemBrain řeší nový výzkumný projekt: Separace a purifikace cenných látek ze zpracování biologických roztoků pomocí elektromembránových procesů

Projektové cíle umožní aplikaci rafinačních elektrochemických membránových procesů separace nebo purifikace roztoků obsahující cenné látky. Tyto procesy navazují na enzymatické procesy, které jsou nutné pro účinné konverze a syntézu koncových složek. Jde o využití biomasy jako zdroje High Value Chemicals, které v konečném měřítku zvýší celkovou cenu výstupních technologických produktů.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010260

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Fotogalerie