Společnost MemBrain ve spolupráci s Ústavem vinohradnictví a vinařství ZF Mendelu v Brně, Českou membránovou platformou a společností Ircon uspořádala dne 27. února 2013 v Lednici seminář na téma „Moderní membránové technologie ve vinařství“.

Během semináře proběhly přednášky a diskuse na téma:

  • cross-flow mikrofiltrace ve výrobě vína
  • specifika integrace cross-flow filtrace a možností použití v procesu výroby vína
  • hlavní principy elektrodialýzy, možnosti použití pro odstranění vinného kamene
  • zkušenosti s používáním cross-flow filtrace a posouzení jejího vlivu na kvalitu vína

O přestávce se uskutečnila ochutnávka vín, při jejichž výrobě byly použity membránové procesy s možností porovnání jejich organoleptických vlastností oproti vínu vyrobeného tradičními technologiemi.

Seminář byl určen pro představitele malých a středních vinařství, studenty potravinářských a chemických oborů a všechny ostatní zájemce o membránové technologie a jejích praktické využití.