Společnost MemBrain řeší nový výzkumný projekt: Regenerace mořicích lázní a odpadních vod v procesu moření nerezavějících ocelí a kovů na principu difuzní dialýzy

Základním cílem projektu je vyvinout a ověřit technologii na bázi difuzní dialýzy, která zajistí dostatečnou regeneraci těkavých kyselin (HNO3, HF, HCl) v kvalitě umožňující provoz mořící lázně s dostatečným mořícím výkonem. Výsledkem by mělo být ekonomicky výhodnější řešení této problematiky moření oceli a kovů, než je to současné. Ověření bude spočívat ve výstavbě, testech a nalezení provozních podmínek pro pilotní jednotku s integrovaným modulem pro difuzní dialýzu s reálnými roztoky vyčerpaných mořicích lázní. Pilotní poloprovozní jednotka bude využívat vyvinutý membránový modul a novou iontovýměnnou membránu v podobě dutého vlákna a/nebo ploché fólie.

Hlavní řešitel: Ing. Jan Křivčík

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004889

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Fotogalerie