Název projektu: INOVUJME VZDĚLÁNÍM
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/00108 66
Trvání projektu: 29. 9. 202030. 6. 2023
Nositel projektu: MemBrain s.r.o.
Cíle a výstupy projektu: Projekt si klade za cíl rozšířit profesní vzdělávání zaměstnanců členských klastrů za účelem zvýšení pracovních kompetencí a inovačního potenciálu jejich zaměstnanců

Projekt je spolufinancován Evropskou unií