Název projektu: INOVUJME VZDĚLÁNÍM 2
Číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_040/0002400
Trvání projektu: 01. 5. 202431. 12. 2026
Nositel projektu: MemBrain s.r.o.
Cíle a výstupy projektu: Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií