„MemBrain s.r.o. se stal vědeckým partnerem konference MELPRO, kterou pořádala Česká membránová platforma o.s. ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. ve dnech 18. – 21. května 2014 tematicky zaměřená na membránové a elektromembránové procesy. “

Základní vizí konference bylo maximální propojení akademické a průmyslové sféry, s důrazem na integrované membránové procesy, jejichž aplikační potenciál je podstatně vyšší než u jednotlivých membránových procesů. Důraz byl kladen na současné poznatky z výzkumu a vývoje i konkrétních průmyslových aplikací elektromembránových separací. Velký prostor byl rovněž věnován prezentaci prací studentů a mladých pracovníků.

MELPRO 2014 – poděkování sponzorům a partnerům

„Podařilo se nám sestavit velmi zajímavý program a přilákat světové odborníky na elektromembránové procesy z akademické i průmyslové sféry. Z přednášek jasně vyplynulo, že význam membránových a elektromembránových procesů neustále roste a budoucnost je v integraci jednotlivých technologií a procesů. V tomto trendu budeme pokračovat i v roce 2016, kdy bude Česká membránová platforma organizovat konferenci PERMEA a MELPRO“, zhodnotil konferenci místopředseda vědeckého výboru, generální ředitel společnosti MEGA a.s. a předseda představenstva České membránové platformy.

MELPRO 2014 – registrace účastníků

Konference se zúčastnilo 120 odborníků z 16 států světa, kteří vystoupili se 40 přednáškami a prezentovali 50 posterů směrovaných do tematických okruhů. Hlavní program konference doplnily kromě vědecké části i doprovodné akce, jakými byly společenské večery, studentská soutěž, prezentační stánky průmyslových partnerů a exkurze do výrobních prostor společnosti MEGA a.s. a do nově vybudovaného Membránového inovačního centra ve Stráži pod Ralskem.

Mezi přednášejícími nechyběli světoví odborníci v oblasti membránové problematiky. Konferenci zahájil úvodní plenární přednáškou prof. Bart Van der Bruggen (European Membrane Society, University of Leuven, Belgium) s názvem Electrodialysis with bipolar membranes: potential and pitfalls. Dalšími plenárními přednášejícími byli Enrico Drioli (University of Calabria, Itálie), Viktor Nikonenko (Membrane Institute, Kuban State University, Rusko) a Bernard Mack (VEOLIA Water Solution&Technologies, USA). Součástí konference byla studentská soutěž, v rámci které odborná komise ocenila nejlepší studentské práce. V kategorii nejlepší poster byla nejvýše oceněna práce Maryam Haddad (Montreal, Canada), v kategorii nejlepší přednáška práce Ekateriny Belashove (Montpellier, Francie). Mezi oceněnými byli i mladí zástupci z České republiky, Ing. Jan Kroupa (Univerzita Pardubice) a Ondřej Dlask (TU v Libereci).

MELPRO 2014 – společná fotografie účastníků

Konference MELPRO bude pokračovat i v budoucnu. V roce 2016 se stane součástí konference zemí visegradské skupiny – PERMEA, která se uskuteční 15. – 19. května 2016 v České republice. Podrobné informace budou zveřejňovány na www.melpro.cz www.czemp.cz.