Společnost MemBrain řeší nový výzkumný projekt: Optimalizace procesu dehydratace ionexu

Cíle a výstupy projektu: Cílem projektu je především zvýšit účinnost procesu dehydratace vstupního materiálu. Na základě analýzy současného stavu, která bude zaměřena jednak na proces sušení a vlastní použité zařízení, tak na vlastnosti vstupní suroviny i dehydratovaný materiál a jeho vlastnosti, bude navržen efektivní způsob dehydratace materiálu kombinací více způsobů tohoto procesu.

Hlavní řešitel: Ing. Jan Křivčík

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007416

Projekt je spolufinancován Evropskou unií
.

Fotogalerie