Stráž pod Ralskem, 1. 8. 2014 – Postavili jsme a vybavili moderní středisko membránového výzkumu. MemBrain, s.r.o. přemýšlí o směrování oboru v budoucnosti, proto se rozhodla vybudovat moderní zázemí pro své výzkumné činnosti. V roce 2009 zahájila a v roce 2014 ukončila projekt MIC (Membránové inovační centrum) jehož cílem je vytvořit podmínky pro propojení potřebných vědních disciplín, zahrnující oblast membránových materiálů s následnými vazbami na zařízení a technologické aplikace a zároveň pro soustavnou spolupráci s nejvyspělejšími výzkumnými a průmyslovými partnery.

Náklady projektu jsou více než 500 mil. Kč, přičemž finanční prostředky byly použity na vybudování budovy centra, na vybavení analytických a technologických laboratoří zařízením pro výzkum a vývoj a na částečné hrazení provozních nákladů. Díky těmto investicím vznikla jedinečná výzkumná infrastruktura, která v tuto chvíli tvoří 56 nových pracovních míst, z nichž většina zaměstnanců má ukončený druhý a třetí stupeň vysokoškolského vzdělání. Oficiální otevření proběhne 22. 10. 2014 v prostorách nové budovy ve Stráži pod Ralskem. Vybudování MIC je podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace.

Dílčí projekty centra se zaměřují na vývoj membrán, modulů a celých technologií membránových procesů. Špičkově vybavené laboratoře tvoří zázemí pro mladé vědce, kteří zde mají podmínky pro aplikovaný výzkum a přenos jeho výsledků do průmyslové praxe. Hlavní segmenty zájmu jsou voda, energetika, potravinářství, cenné látky a ochrana životního prostředí. Pro toto prostředí vyvíjíme a aplikujeme laboratorní a pilotní zařízení, membrány, moduly, procesy a v neposlední řadě přispíváme k popularizaci a rozvoji oboru membránové separace prostřednictvím národních a evropských profesních organizací.