Ve dnech 18. - 21. 9. 2022 jsme se představili na mezinárodní konferenci MELPRO, Praha 2022. Na konferenci zaznělo mnoho nových poznatků z oboru membránových technologií, a jaké jsou současné hlavní cíle výzkumu a vývoje membránových procesů pro účinnou úpravu vody, recyklaci a valorizaci odpadu.