Ve dnech 09.07 - 17.07.2018 jsme se představili na mezinárodní konferenci Euromembrane 2018 Valencie, Španělsko. Na této odborné konferenci zaznělo mnoho nových odborných poznatků v oblasti membrán, tlakových membránových a elektromembránových technologiích.

Podstatná část elektromembránových procesů byla zaměřená na elektrokonvekci, případně na provoz v oblasti nadlimitních proudů. Velkou část konference byla také zaměřena na separaci plynů.

Na konferenci vystoupil náš kolega Ing.Tomáš Jiříček s přednáškou na téma ,,Can electrodialysis make zero liquid discharge economically feasible?", při které byla plná celá přednášková místnost.

Kromě přednášky se firma prezentovala třemi postery našich kolegů. Ing.Robert Válek měl téma posteru "Preparation of polyetherimide hollow fibre membrane with enhanced permeance". Ing.Libor Šeda měl téma posteru "Desalination of sodium formate from methanol-formamide solution via electrodialysis". Ing.David Malý měl téma posteru "The effect of iron(III) concentration in nitric acid solutions on diffusion dialysis membrane performance".