Společnost MemBrain s.r.o. začátkem roku 2014 zahájila provoz prestižního výzkumného pracoviště MEMBRÁNOVÉHO INOVAČNÍHO CENTRA zaměřeného na aplikaci membránových separačních procesů v různých průmyslových odvětvích. Centrum svými prostory a novým vybavením podpoří výzkumné a vývojové aktivity společnosti.

Ve Stráži pod Ralskem byl postaven nový objekt, kde lze najít zázemí pěti analytických laboratoří a dvou technologických hal pro testování prototypů membránových technologií a vývoj nových metod výroby membrán.

V současné době je do centra pořizováno nové přístrojové vybavení. Z analytických přístrojů bude v centru provozován například elektronový mikroskop, plynový chromatograf, emisní spektrometr (ICP-OES), infračervený spektrometr (FTIR), kapalinový chromatograf a další. V technologických halách centra bude umístěna unikátní laminační linka kombinující několik procesů výroby a zpracování plastů, výjimečná zkušebna elektromembránových procesů pro testování prototypů membránových modulů a technologií a další.

MEMBRÁNOVÉ INOVAČNÍ CENTRUM rozšíří výzkumně-vývojovou činnost společnosti v následujících oblastí:

  • Výzkum a vývoj membrán a membránových materiálů
  • Výzkum membránových modulů, zařízení a membránových procesů
  • Výzkum membránových technologií a jejich aplikace

Již v průběhu realizace stavební části centra se podařilo vyvinout nové typy membrán, membránových modulů a aplikovat membránové procesy v nových aplikacích. S konkrétními výsledky výzkumu a vývoje Membránového inovačního centra je možno se setkat na národních i mezinárodních konferencích, kterých se pracovníci centra pravidelně účastní. Výsledky jsou zároveň publikovány v odborných časopisech.