Mezinárodní konference "MELPRO - Membrane and Electromembrane Processes" se uskuteční ve dnech 18.-21. května 2014 v Praze.

Konec února je termínem pro zaslání abstraktů a termínem pro ukončení zvýhodněné registrace. Členové CZEMP a EMS mohou využít slevu na konferenčním poplatku. Hlavním tématem sympozia jsou membránové a elektromembránové procesy s rozšířením na integrované membránové procesy. Součástí konference bude studentská soutěž, veletrh průmyslových a inovativních společností z ČR a zahraničí a exkurze ve společnosti MEGA a.s. a MemBrain s.r.o. v nově postaveném Membránovém inovačním centru. Oficiální vědeckou část doplní bohatý společenský program.

Konferenci pořádá Česká membránová platforma ve spolupráci s MemBrain s.r.o. a Ústavem makromolekulární chemie AV ČR. Dalšími partnery akce jsou European Membrane Society, European Membrane House a EU-Russia Year of Science 2014.

Více informací o konferenci najdete v přiložené oficiální pozvánce nebo na stránkách www.melpro.cz.

Zdraví a na konferenci se na Vás těší.
MemBrain s.r.o.

Dokumenty ke stažení