Do Krasnodaru jsme přiletěli 3. listopadu 2013, abychom se účastnili intenzivního kurzu elektromembránových procesů na KubSU (Kubáňská státní univerzita), vedeného profesorem V. I. Nikoněnkem. Rádi bychom se s vámi podělili o naše zkušenosti a dojmy z tohoto měsíčního pobytu.

Krasnodar je zajímavé město s příjemným počasím – soudě podle čtyř týdnů, které jsme zde strávili. Všichni jsme si sebou zabalili zimní bundy a boty, ale jelikož v prvních týdnech se denní teplota pohybovala kolem 20 °C, téměř jich nebylo potřeba. V centru města je cítit historii spjatou zejména s Kozáky a carevnou Kateřinou II., kterou zde připomíná mnoho památníků a soch. Mezi nejkrásnější zážitky patřila určitě večerní procházka po slavné ulici Krasnaya, kde barevná světelná výzdoba navozovala pocit, že už jsou Vánoce, nebo zhlédnutí několika chrámů s jejich zlatými střechami při západu slunce. Město je poměrně rozsáhlé a plné aut, a my byli vděční, že jsme měli ubytování v těsné blízkosti univerzity, jelikož jsme byli svědky každodenních dopravních zácp. Krátké ranní a odpolední procházky na univerzitu a zpět nám také pomohly pročistit hlavu a napumpovat mozek kyslíkem, což bylo vzhledem k náročnosti přednášek pro nás velmi prospěšné. Společnost nám někdy dělaly početné skupiny toulavých psů a koček, či „bábušky“ pravidelně zametající smetí a listí z ulic.

S dalšími zahraničními studenty jsme se účastnili výletu do lázeňského městečka Garjačij ključ, kde jsme mohli ochutnat minerální vodu, prohlédnout si celý areál a z vyhlídky pozorovat daleké okolí.

Všichni lidé byli velmi milí a vstřícní, zejména mladí studenti. I když jsme rusky nemluvili moc dobře, s jejich pomocí jsme se rychle adaptovali. Zajímavostí bylo, že téměř tři čtvrtiny všech studentů na univerzitě byla děvčata, a to prý i na pro ženy poměrně netypických studijních oborech, jako jsou matematika či fyzika. Tato skutečnost byla samozřejmě velice příjemná zejména pro mužskou část naší výpravy.

Náplní kurzu byly přednášky popisující základní principy charakterizace iontovýměnných membrán a transportních jevů v nich, a také práce v laboratoři za asistence několika studentů. Obeznámili jsme se s pracovními postupy pro měření vlastností membrán a aplikovali jsme je na naše membrány RALEX.

V závěru bychom chtěli poděkovat skupině profesora Nikoněnka za jejich pomoc a zorganizování tohoto kurzu. Systematický přístup a důkladné pochopení principů membránových technologií je pro řešení praktických problému nevyhnutné. Kurz nám pomohl rozšířit a doplnit naše vědomosti z této oblasti, a věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.

Natália, Bohdan a Tomáš

Fotogalerie