Stráž pod Ralskem - Membránové inovační centrum ve Stráži pod Ralskem se ve dnech 18. – 19. 3. 2014 stalo místem, kde se v jednom sále setkali zástupci průmyslu, výzkumných center, vysokých škol, státní správy a samosprávy. Cílem pořádané konference byla diskuze a výměna zkušeností s inovacemi a transferem technologií v praxi. Sedmdesát účastníků si vyslechlo celkem 24 přednášek z pohledu marketingu inovací, oceňování, metod systematické inovace, financování vědy a výzkumu a řady dalších témat. Nechyběl ani blok krátkých prezentací, kde samotní účastníci dostali jedinečnou možnost představit své subjekty. Témata vyvolala řadu diskuzí, podnětů a názorů a vyslala jasný vzkaz, že podobná setkání mají smysl a i v budoucnu bude potřebné tyto světy i nadále propojovat.

Konferenci Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi uspořádala Česká membránová platforma o.s. ve spolupráci s MemBrain s.r.o. za podpory Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Libereckého kraje. Kladné odezvy účastníků směřovaly především na různorodý výběr témat a zajímavých přednášejících. Aktuálnost výběru témat dokazovala i živá diskuze po skončení přednášek, při kterých došlo na konfrontace mezi zástupci průmyslu a akademické sféry. Na konferenci vystoupili např. Ing. Miroslav Janeček, CSc. z Technologické agentury ČR, Ing. Václav Neumajer z Asociace výzkumných organizací či RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. z Centra pro transfer technologií při Masarykově univerzitě v Brně.

„Podařilo se nám dát dohromady správné lidi napříč širokou výzkumnou platformou, kteří se již dlouhodobě snaží, aby výsledky výzkumu nekončily jen na papíře, ale v nových výrobcích a technologiích na trhu. Nejvíce si vážím toho, že jsme se chtěli vzájemně poslouchat a dokázali profesionálně pojmenovat bariéry, které v současně nastaveném systému výzkumu v ČR existují. Věřím, že jsme tím iniciovali trend, aby nás skutečně začali poslouchat ti, kteří systém výzkumu dnes nastavují a řídí a tím skutečně podpoříme konkurenceschopnost českých firem“, dodal ředitel společnosti MemBrain s.r.o. a zároveň odborný garant konference Ing. Aleš Černín, Ph.D.

Využit do poslední minuty byl i blok desetiminutových prezentací, kde účastníci konference dostali prostor pro představení vlastního subjektu. Své úspěchy, problémy i perspektivy představilo 11 zástupců výzkumných center, firem, technologických platforem a pracovišť vysokých škol. Výraznou osobností konference byla i PhDr. Lenka Mynářová, ředitelka marketingu NAFIGATE Corporation, a.s., která na adresu organizátorů uvedla: „Opravdu mě velice potěšil dnešní seminář, protože je velmi inspirativní a ukazuje, jak my Češi jsme kreativní národ a jak se dokážeme vypořádat s podmínkami, kde by řada jiných národů nedokázala vytěžit to, co dovedeme my. Sešla se tady skupina lidí, kteří chtějí a dělají víc, než musí a to je velmi příjemné a inspirativní.“

Neméně zajímavá byla exkurze a ukázka průmyslových inovací v areálu MEGA GROUP, kde mohli účastníci obdivovat nově vybudované Membránové inovační centrum či dozvědět se o tom, jak probíhá výroba iontově-výměnných membrán RALEX ve společnosti MEGA a.s. Moderní prostředí přednáškového sálu Membránového inovačního centra, přátelská atmosféra či diskuzní večer na ranči Malevil byl už jen třešničkou na dortu uplynulé konference. „Čekala jsem, že to bude zajímavá akce, ale co do výběru řečníků a témat předčila moje očekávání. Skvělá atmosféra a klobouk dolu za organizaci“, zhodnotila průběh konference Ing. Tereza Suchomelová, ředitelka regionální kanceláře CzechInvest v Liberci. Organizátoři již nyní přemýšlejí nad tématem druhého ročníku konference.

Konference byla pořádána v rámci projektu České membránové platformy s názvem „Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti“ za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a za přispění Libereckého kraje. Další významnou akcí je mezinárodní konference MELPRO zaměřená na membránové a elektromembránové procesy, která se koná ve dnech 18. – 21. května 2014 v Praze.

Česká membránová platforma (CZEMP) sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, realizaci a využití membránových technologií v širokém spektru výrobních odvětví. Hlavní činností platformy je propagace a popularizace membránových procesů, vzdělávání laické i odborné veřejnosti nebo vydávání odborných publikací a studií. Významná je spolupráce se subjekty využívajícími membránové procesy v oblasti výzkumu, vývoje a aplikací s důrazem na inovace, transfer technologií a spolupráci mezi průmyslovou a akademickou sférou.

Podrobné informace k programu uplynulé konference včetně prezentovaných přednášek jsou zveřejněny na webových stránkách České membránové platformy: www.czemp.cz, kde bylo zároveň otevřeno virtuální diskuzní fórum pro účastníky a zájemce o témata inovace a transfer technologií.