Dne 27. srpna 2012 se uskutečnilo zasedání Mezinárodní poradní rady a Dozorčí rady Membránového inovačního centra.

Dne 27. srpna 2012 se v Českém Krumlově v rámci konference Electromembrane Processes and Materials konalo společné zasedání Mezinárodní poradní rady a Dozorčí rady Membránového inovačního centra v rámci projektu Membránové inovační centrum, č. p. CZ.1.05/2.1.00/03.0084. Mezinárodní poradní rada i Dozorčí rada jsou jedny z nejdůležitějších orgánů Centra. Zatímco Dozorčí rada kontroluje hospodaření Centra, Mezinárodní poradní rada má za úkol se systematicky vyjadřovat k vědecké programové strategii Centra a kontrolovat realizaci jednotlivých tematických aktivit. Kromě členů uvedených rad se sešli zástupci vedení společnosti MemBrain s.r.o. včetně majitele firmy Ing. Luboše Nováka, CSc. a ředitele Centra Ing. Aleše Černína, Ph.D. Předsedou Mezinárodní poradní rady byl zvolen výkonný ředitel European Membrane House Gilbert M. Rios.

Photo gallery