MemBrain s.r.o. Vás zve na konferenci „Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi“, která se uskuteční 18.-19.3.2014 ve Stráži pod Ralskem v nově postavěném Membránovém inovačním centru (MIC I).

MemBrain s.r.o. zve zástupce průmyslu, akademické sféry a výzkumných center na konferenci Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi, která se uskuteční ve dnech 18. – 19.3.2014 v Membránovém inovačním centru ve Stráži pod Ralskem a na ranči Malevil v Heřmanicích v Podještědí. Cílem konference je výměna zkušeností, mezioborová spolupráce a diskuze na témata z oblastí inovace, transferu technologií a výsledků do průmyslové praxe, podpora výzkumu a vývoje v ČR a zahraničí a další související témata. Mezi přednášejícími budou zástupci průmyslu, akademické sféry a představitelé státní správy a samosprávy. Pozornost bude věnována výzkumným centrům a inovativním společnostem, pro jejichž zástupce bude vymezen prostor k prezentaci vlastního pracoviště.

Pořadatele jsou MemBrain s.r.o.Česká membránová platforma.

Partnerem konference je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Liberecký kraj.

Účast na konferenci je bezplatná pro cílovou skupinu projektu ARoMem, v rámci kterého je konference pořádána, tj. pro mimopražské pracovníky VaV, pedagogické a akademické pracovníky a mimopražské studenty vysokých škol.

Účastníci, kteří nepatří do cílové skupiny projektu ARoMem hradí související náklady – ubytování a stravné přímo dodavateli služeb, jehož ceny jsou zveřejněny na www.malevil.cz.

Podrobné informace budou účastníkům zaslány elektronicky po odeslání přihlášky.

Přihlašujte se do 7.3.2014 přes on-line přihlášku.

Kontakt: lenka.bartosova@czemp.cz, tel.: +420 725 103 963

Document Library